Social Eco-Tourismlogin

Keywords

Erasmus+ KA2, transnational youth initiative, transectorial cooperation, solidarity tourism, sustainable tourism, eco-tourism, eco-production, traditional products, traditions, handcrafting, local music, local products, oral history, biodiversity, outdoor, activities in nature, permaculture, ecological agriculture, social eco-volunteering

Collections

Countries

Czech Republic, France, Romania, Spain

People involved

8 guys are interested in the activity

Related activities

Green Youth Media

media, environmental problems, citizen journalism, press conference, digital media, communication strategy, ecology, biodiversity

References

support usinvite friendsfollow

We as volunteers are open to every kind of support, from financial to material. Contact us on kulxtreme@gmail.com or directly make a donation.

Explanation

This is Erasmus+ KA2 long-term transnational project for young people. It means that you will get support from facilitators, experts in diverse fields and promoters of the project. Related costs can be covered to you.

This project is currently open therefore you can still contribute with your ideas and support during its planning. Ask to join the project team.

To participate, you need to answer three blocks of questions connected with your participation. Start by clicking the button apply. Comfortably sit and go on if you want to learn, experience and enjoy the topic.

There are several projects during the year. If you feel this topic is not exactly what you are looking for, but you would like to participate at any future project, you should REGISTER

If you would like to join kulXtreme project team that is planing, promoting and administrating other projects, REGISTER and send us email.

Beside international activities we organize also language exchange meetings, theatre, art and photography workshops, social events, outdoor activities and diverse initiatives at place where you live or study or in the surroundings. You can choose what fits best to you by selecting specific activity on our home page

Description

Cílem projektu je podpořit zachování místních tradic a kulturního povědomí o malých komunitách, zaznamenat příběhy a vzpomínky podané ústní tradicí a hlavně se postarat o předání dovedností dalším generacím. Nástrojem řešení bude rozvoj sociálního a ekologického turismu v daných místech. Projekt bude probíhat na nadnárodní úrovni v několika místech Evropy současně a bude mít za důsledek i uznání místních specialit a produktů, rozvoj socialního podnikání a udržování mladých lidí ve venkovských usedlostech. Turismus tak bude orientován na přírodní krásy a diverzitu, lidi a jejich dovednosti. Projektu se budou účastnit neziskové organizace, vzdělávací instituce, firmy, místní občané a místní orgány. Půjde tak vedle nadnárodní též o mezioborovou a mezigenerační spolupráci.

Různorodá a bohatá nabídka aktivit běhěm tohoto dlouhodobého projektu zahrnuje vytvoření sítě na tradiční ekozemědělce, řemeslníky a umělce, propopagaci a vytvoření pozic na dobrovolnictví ve venkovských oblastech, budování hliněných domů za použití přírodních izolantů, sběr a zaznamenání lidových písní, tradic, místních příběhů, receptů, tradičních řemesel; vyznačení stezek procházejících přírodně unikátními územími, komunikace s novináři a médii. A následná digitalizace materiálů se zanesením na mapu pro budoucí sociální ekoturisty. V neposlední řadě je to příprava mezinárodního festivalu sdružujícího všechny lidi zapojené do projektu, natočení dokumentu a jeho medializace.


Explanation of keywords

Justice tourism or Solidarity tourism is an ethic for travelling that holds as its central goals the creation of economic opportunities for the local community, positive cultural exchange between guest and host through one-on-one interaction, the protection of the environment, and political/historical education.

Sustainable tourism is the concept of visiting a place as a tourist and trying to make a positive impact on the environment, society, and economy.

Eco-tourism focuses on local cultures, wilderness adventures, volunteering, personal growth and learning new ways to live on our vulnerable planet. It is typically defined as travel to destinations where the flora, fauna, and cultural heritage are the primary attractions. Responsible ecotourism includes programs that minimize the adverse effects of traditional tourism on the natural environment, and enhance the cultural integrity of local people. Therefore, in addition to evaluating environmental and cultural factors, initiatives by hospitality providers to promote recycling, energy efficiency, water re-use, and the creation of economic opportunities for local communities are an integral part of ecotourism.