Berbeři a otázky kulturní identitylogin

Keywords

výtvarné umění, formy neverbální komunikace, vizuální komunikace, Berbeři, sociální podnikání, nezaměstnanost mladých a radikalizace, kulturní identita, kreativní myšlení, interkulturní komunikace, případová studie, transkontinentální spolupráce

Collections

Countries

Czech Republic, Marocco, Portugal, Serbia, Slovakia, Tunisia

People involved

25 guys are interested in the activity

Related activities

Follow the Impulse of Your Inner Artist

visual communication, visual art, forum theatre, critical education, body expression, body movement, singing, storytelling, nonverbal communication, paraverbal communication, visual learner, kinestetic learner, music, painting, drawing, personal development, Augusto Boal

Team

Šárka, Prague
facilitator & planner
Emma, Liberec
visual & textile artist, ecologist
Kateřina Bernadeta, Praha
facilitator & administrator

support usinvite friendsfollow

We as volunteers are open to every kind of support, from financial to material. Contact us on kulxtreme@gmail.com or directly make a donation.

Explanation

This is Erasmus+ KA1 learning mobility project for young people. It means that all the costs including cheapest trasportation will be covered to you, you will get free accommodation, meals at least 3 times a day, support from organizers and facilitators of this project. You don't pay any sending fee. However, as we intend this learning experience to have positive impact, you might be asked to show us your commitment, contribution or help in a form you will choose.

Participants after the activity are obliged to write us a report until 2 weeks and organize a workshop together with its topic until two months for dissemination and multiplication.

This project is currently open therefore you can still contribute with your ideas and support during its planning. Ask to join the project team.

To participate, you need to answer three blocks of questions connected with your participation. Start by clicking the button apply. Comfortably sit and go on if you want to learn, experience and enjoy the topic.

There are several projects during the year. If you feel this topic is not exactly what you are looking for, but you would like to participate at any future project, you should REGISTER

If you would like to join kulXtreme project team that is planing, promoting and administrating other projects, REGISTER and send us email.

Beside international activities we organize also language exchange meetings, theatre, art and photography workshops, social events, outdoor activities and diverse initiatives at place where you live or study or in the surroundings. You can choose what fits best to you by selecting specific activity on our home page

Description

Erasmus+ týdenní mobilita o poznání berberské kultury v Maroku a Tunisku a stylu života. Zvláštní pozornost bude věnována berberskému výtvarnému umění. Cílem je si uvědomit kulturní bohatost, uměleckou minulost a najít podobnosti s naší kulturou na úrovni jednotlivce, rovněž vytvořit základ pro budoucí transkontinentální spolupráci na úrovni organizací a umělců. Účastníci kromě významu kulturní identity utvářející se běhěm několika generací budou v kontextu globálního světa diskutovat a demonstrovat řešení na téma jejího zachování ve spojení se sociálním podnikáním. Předpokládáme pozitivní vliv na místní komunitu skrze její integraci do některých činností v průběhu projektu, její aktivizování a snížení frustrace z nedostatečných nabídek uplatnění pro mladé lidi.

Projekt se dělí do následujících období, z nichž některá se překrývají:
1) informační kampaň mezi mladými lidmi, průběžný předvýběr účastníků a dobrovolné zapojování do přípravy
2) průběžné vylepšování programu, aby reflektoval více zájmy a očekávání účastníků
3) zajištění spolupráce s neziskovými organizacemi v Tunisku pomáhající berberským minoritám a zajištění spolupráce s místními tradičními umělci
4) stanovení termínu výměny dle disponibility instuktorů a s ohledem na přírodní podmínky v místě konání
5) podání projektu k Erasmus+ deadlinu
6) kompletace národních týmů, přípravná setkání všech účastníků a zajištění letenek
7) vlastní výměna, případová studie, komunikace skrz umění, studium a tvorba hmotného a nehmotného umění a ruční tvorby, generování idejí umělecky sociálních projektů v oblasti sociálního podnikání k řešení ekonomické situace a uchování kulturní identity
8) výstavy fotografií dokumentující berberskou kulturu a aktivity během výměny, případně i projekce videa vytvořeného účastníky
9) pořádání uměleckých dílen pro mladé lidi ihned po návratu s cílem představit berberské výtvarné a textilní umění
10) reflektování celého projektu, zhodnocení dosažení cílů, vydání publikace a sepsání závěrečné zprávy
12) další šíření výsledků projektu v jednotlivých zemích formou informačních setkání a diskuzí
13) plánování podobných výměn, co dál?

Možné formy zapojení se do přípravy projektu:
1) aktivní hledání a systematizování informací o berberské kultuře (hudba a tanec, zvyky a oslavy, umění a řemesla, zemědělství a tradiční jídla, bydlení a architektura, historie a dialekty, keramika a symboly, textil a ozdobné oblékání)
2) vyhledávání odborníků, cestovatelů a organizací zabývajících se berberskou kulturou v Česku a v Africe
3) konatkování berberských umělců, organizací a místních, kteří poskytnou logistickou podporu projektu
4) tvorba online publikace s přehledným zpacováním všech materiálů a odkazů

Možné formy aktivního zapojení se do průběhu projektu:
1) fotograf a kameraman
2) vedoucí výtvarných workshopů a jiných aktivit
3) hudebník
4) překladatel
5) reportér