ř

kulXtreme

culture and extreme experience/learning
Czech Republic
Brno - Prague - Pilsen
uid
Enter to the System

Organization of youth leaders with previous experience in diverse NGOs and with writing KA1, KA2 Erasmus+ and Visegrad projects. We focus on emotional and experiential learning, experimenting new educational tools, reforming educational system, personal development, outdoor, sport, art, music and theatre. We see strong connection between ecotourism and volunteering and we want to give opportunity to youth to experience it. We target on importance of grassroot sport and experiential learning in outdoor context.

In our vision, we see the world where young people are responsible, flexible, open-minded, motivated to learn and able to contribute to positive change so that all the society can benefit from it.

Our main goal is supporting professional growing of youth leaders and creating strong learning opportunities with visible local impact.

Our aspiration is higher quality of Erasmus+ projects.

The pillars of our engine consist of innovation, education and volunteering. We use original approaches.

Regarding to our mission, we focus on development of new ideas and innovations. We empower young people to become active. We give chance to ex-participants of Erasmus+ projects to grow more and we support their initiatives.

Outcomes of our work:
1) local and international offers for volunteering
2) diverse local activities involving youth
3) international Erasmus+ opportunities and trainings for members
4) publications with description of outdoor and other activities using emotional and experiential learning
5) online e-learning courses developing creativity and skills

The main target group consists of students and fresh graduates that want to gain some practical experience, develop themselves, help their community, care for the natural environment or just want to do outdoor. We help them to realize their ideas.
The second target group are young people from rural areas without opportunities for international experience. We spread information about Erasmus+ among them and give chance to newbies.
The third target group are young motivated and talented people where we strive for networking between them.

We currently work at this type of projects:
1) social ecotourism, culture and traditions
2) environmental protection and rights of animals
3) outdoor in extreme conditions and movie making
4) minority languages and cultural identity
5) critical education and personal development

How do we work?
We are open, inclusive, wide and decentralized community consisted of young experts in diverse areas. Whoever can come and realize his ideas. We help to each other and share our experiences including towards newcomers in order to realize their own projects. We strictly take pride in professionalism and friendliness in relation to everybody involved in our community.
All mentioned above eliminates barriers present at other organizations keeping strict, positional and formal structures where people don't feel enough freedom for self-realization.

Usually, we don't ask any participation fee. Currently, we have more than 1000 supporters willing to be involved in international projects.

Cooperate as our partner

As volunteering is one of our basic values, we make efforts to promote it. We are facilitating process of creating new opportunities and communication between volunteers and hosts. You can apply to be volunteer or add a new vacancy to our system.

Apply or offer volunteering
Translate

Kdo jsme a co děláme

Jsme skupina mladých nadšenců se zkušenostmi v různých organizacích a spolcích, přípravy místních a mezinárodních aktivit s podporou programu Erasmus+. Chceme naše zkušenosti předat dál a rozšiřovat povědomí o příležitostech pro mladé lidi se dál mimo školu rozvíjet a najít si nové přátele.

Máš zajímavý nápad a nevíš, jak ho realizovat? Prokonzultuj ho s námi a poradíme ti, jak na něj získat finanční podporu. Momentálně působíme v Brně a v Praze. Přidej se k nám a užij si spoustu zábavy!

Jsme aktivní jak na místní, tak mezinárodní úrovni. Organizujeme různé workshopy a setkávání mladých lidí. Můžeš si přijít zahrát deskové hry, vyrazit s námi na výlet, vyzkoušet různé divadelní techniky a nebo si procvičit cizí jazyky s rodilými mluvčími. Všechny aktivity děláme zcela zdarma. Do zahraničí vysíláme dobrovolníky, kteří si zlepší jazykové vybavení a něco se dozví o tamější kultuře.

U krátkodobé mobility (1-2 týdny), Erasmus+ platí náklady na program, ubytování, jídlo a cestovné. Prakticky neplatíš vůbec nic, rozvineš se v daném tématu a najdeš si spoustu zahraničních přátel, které pak můžeš někdy navštívit.

Podporujeme mladé talentované a kreativní lidi, umělce a bloggery. Dáváme jim příležitost se vzájemně poznat a rozvinout, sdílet a rozšiřovat povědomí o svojí tvorbě. V budoucnu připravujeme vzdělávací projekty o spojení umění s podnikáním, kde se tito mladí lidé naučí, jak využít svůj talent a sebe co nejlépe prezenovat a prodat.

Obohať náš akční tým

Chceš si vyzkoušet a zažít různé metody vzdělávání podporované programem Erasmus+ u nás nebo v zahraničí a získat certifikát Evropské komise?

Jsi kreativní? Máš zajímavé nápady jak například propagovat sport mezi mladými lidmi?

Chceš získat praktické zkušenosti s tvorbou projektů v mezinárodních týmech a mít přátele z různých zemí?

Přijímáme posily - dobrovolníky - do naší komunity cílící na mladé lidi a zabývající se jejich osobním rozvojem v oblasti zážitkového učení a dobrovolnictví. Zaměřujeme se na outdoor, ochranu přírody, umění, divadlo, hudbu, tvorbu místních a mezinárodních projektů pod Erasmus+. Stačí být zapálen se něco nového naučit, nebo mít chuť realizovat své vlastní nápady. Jako odměnu nabízíme účast na různých setkáních a školeních v zahraničí zadarmo. Máme místa na různá školení v roce 2021 a 2022, kam tě můžeme vyslat.

Pokud jsi trošku aktivní a otevřený výzvám, přidej se k nám. Zaregistruj se v systému a následně vyplň formulář dobrovolníka. Chceš se na něco zeptat? Napiš nám na .

V rámci členství si budeš moct s předstihem vybírat zajímavé akce u nás a v zahraničí (i placené z grantů Erasmus+) a budeš mít přednost při výběru na ně.

Přidej se

E-learning hrou

Zapoj se do týmu, co připravuje online kurzy rozvíjející kreativitu a kritické myšlení. Tyto kurzy mají dopomoci mladým lidem se všestraně rozvíjet a zároveň přispět k tvorbě kvalitních Erasmus+ projektů na různá témata. Řešením různých úkolů hravou formou a bez nutnosti zdlouhavého studia a nebo znalosti faktů a teorie rozvíjí u řešitele specifické dovednosti nalézáním souvislostí mezi jednotlivými elementy. Mnohé věci, co se zdlouhavě učíme ve škole, se dají snadno samy odvodit bez jakékoli znalosti teorie. Odborné termíny nejsou potřeba, vše je zde stavěno na významu.

Zapoj se

Můžeš se vzdělávat a využít i tyto externí kurzy:

Erasmus+ Funding Opportunities for YouthGamification in educationE-learning designCreativity Social inclusionWays of finding and implementing online learning resources and toolsPraktický tutoring

Jedná se o sérii víkendových kurzů a workshopů na školách vedoucí k rozvoji praktického a kritického myšlení, sebevyjádření a kreativity. Aktuální kurzy zahrnují tvorbu filmu, grafický design a projektový management. Rozšiř naši nabídku a staň se i ty tutorem a využívej kurzů v zahraničí v oblastech tutoringu zadarmo.

Zapoj se

Outdoor

Ve zdravém těle zdravý duch! Též kráčíme ve šlépějích onoho přísloví a snažíme se dát alespoň jednou za čas místo pro aktivity na čerstvém vzduchu. A to jak jednodenní a víkendové výlety, tak i různé hry na trávě i v lese. Chození po lese za poslechu padajícího podzimního listí, zpěvu ptáků a zurčení potůčku bývá jedno z nejhezčích. Máš plán pro trasu nebo námět na hru na čerstvém vzduchu?

Zapoj se

Orální historie

Zaposlouchej se do příběhů pamětníků a lidí se zajímavými životními příběhy. Poznej jaké to bylo žít před mnoha desítkami let a jakými výzvami si tehdy mladí lidé procházeli. Tento projekt slouží k překonávání mezigeneračních bariér, vytváření dialogu mezi věkově odlišnými skupinami a slouží k rozvoji tolerance, empatie a porozumění naší historie. Zapoj se do týmu, co pořizuje nahrávky a nebo je analyzuje a zpracovává. Přijď na schůzku s orální historií!

Zapoj se

Vizuální tvůrce

Nech představivost volně plynout, oprosti se od všudypřítomnosti a stereotypů. Najdi svůj skrytý talent. Nech se inspirovat. Objevuj s naší pomocí kouzla kaligrafie, kresby, malování, vektorové grafiky, modelování, animace, tvorby filmu, hry stínů a focení. Tvoř smyslové, smysluplné a abstraktní.

Objevuj

Komunikační suverén

Rozviň schopnost vhodně a rozhodně reagovat v různých situacích. Objev své skryté já správného komuninkatéra. Nauč se komunikovat na různých úrovních a různými kanály. A pokud budeš chtít i různými jazyky.

Objevuj

Mediální tvůrce

Vyzkoušej, jaké je to být reportérem, vloggerem, scénaristou a hercem. Ponoř se do světa žurnalistiky, herectví a kreativního divadla. Tvoř audiovizuální obsah a podílej se na kampaních, které hýbou světem. Staň se slavným.

Objevuj

Poznej nás

Káťa
Usměvavá a přátelská dívka plná vizí a plánů pro zlepšení světa. Prošla oborem divadelní manažerství na JAMU a desítkami seberozvojovych či manažerských školení. Její velkou vášní je cestování po světě na vlastní pěst a objevování místních kultur. Zpívá, tančí, vede roverský kmen, cvičí acrojogu, snaží se neformálně vzdělávat sebe i ostatní, produkuje divadelní hry, bojuje s nespravedlností, peče a ochutnává nové věci, hraje nejen deskové hry, organizuje kulturní akce a neustále zkouší něco nového. Kulxtreme je pro mě příležitostí šířit životní spokojenost a cestu seberealizace na mezinárodní úrovni. V naší organizaci mi byla svěřena dramaturgická linka včetně dohledu nad naplňováním vize a komunikace s odborníky v činnostech, které chceme nabízet. Na jednotlivých akcích bych se chtěla zabývat lektorstvím seberealizace, hledáním vlastní cesty či využitím zajímavých aktivit, umění a přírody k neformálnímu učení.
Cheerful and easy going young woman full of visions and plans to fix the world. Have done her masters in theatre management at jamu University and went through dozens of self-development and management courses. Her great passion is traveling the world on her own and exploring the local culture. Dancer, singer, scout, acroyoga lover, non-formal education leader, theatre play producer, justice fighter, baker and taster of new things, not only board games player, organizer of cultural events and she never misses to try something new. Kulxtreme for me is an opportunity to spread life satisfaction and self-realization journey at international level. In our organization I was entrusted in care of dramaturgical line, including supervision of the vision fulfillment and communication with experts. In the events, I would like to lector self-development, finding own ways or using interesting activities, art and nature for informal learning.
Ingrid
V současné době dobrovolničí s dětmi v Indii, miluje cestování propojené se vzděláváním a dobrovolnictvím; na cestách je jejím hlavním poznávacím znamením batoh s ukulele. Obdivuje všechny, kteří se pokouší nalézt svou vlastní cestu a i sama zkouší naslouchat sama sebe a rozvíjet se. Chce podporovat druhé v možnostech, které mají. Věří, že každý z nás je jedinečný, plný potenciálu a kreativity. V oblasti neformálního vzdělávání prošla již mnoha kurzy, do budoucna se sama chce stát trenérkou. Podílet se na řízení KulXtreme pro ni znamená dát mladým lidem prostor a možnost seberealizovat se, cestovat a poznávat. Má na starosti marketing, PR a dále komunikaci s účastníky. Neváhejte mě kontaktovat, ať už inspiraci hledáte nebo naopak, těším se.
Currently volunteering with children in India, loves travelling connected with education and volunteering; you can typically meet her bagpacking with ukulele. She admires everyone who is trying to find his own way and she tries to listen to her inner voice and work on her self-developement. She wants to support others by informing them about opportunities they have. She believes that everybody is unique, full of potential and creativity. She participated at several courses about non-formal education and wants to become a trainer in future. Participate at management of kulXtreme means for her a possibility of giving to young people space and opportunity of self-realization. Her tasks are marketing, PR and communication with participants. Don’t hesitate to contact me when you search for inspiration or want to inspire others, I am looking forward.
Translate

Jak se hlásit?

Výběr účastníků provádíme na základě splnění úkolů přípravné fáze, vyplnění přihlášky, osobního setkání a míry zapojování se do našich aktivit. A to jak aktivně (organizační výpomoc a propagace aktivit), tak i pasivně (účast na různých setkáních a školeních).

Některé Erasmus+ výměny koordinujeme a nebo hostíme přímo my a v tom případě nabízíme možnosti různého zapojení do fáze přípravy, implementace, zhodnocení a šíření výsledků projektu. Občas se vyskytnou specifická témata a některé tyto projekty zvěřejňujeme s více jak půlročním předstihem, abychom získali mladé nadšence s velkým zájmem se tématem zabývat. Zde pak nabízíme možnost zapojení se již v raných fázích.

Stačí u konkrétní aktivity kliknout na tlačítko Get Involved nebo Follow, a tak dostávat všechny důležité informace na email a nebo formou oznámení na facebooku v případě propojení účtů.

Co je to přípravná fáze?

Jedná se o období před zahraničním setkáním, kdy se zájemci o účast spolu s ostatními, co se chtějí v dané oblasti něco naučit, praktickou formou seznamují s tématem. Tato část probíhá převážně formou e-learningu a práci v terénu. Mnohdy má podstatně vyšší přínos v učení a rozvoji dovedností než samotná část projektu v zahraničí, kde naopak převládá sociálně kulturní charakter na nadnárodní úrovni.

Jaké povinnosti mi plynou z účasti?

Účast bývá zdarma, avšak nutnou podmínkou je aktivní zapojení se do aktivit v průběhu. A poté sepsání shrnující zprávy s hodnocením do dvou týdnů od návratu. Dále aktivní zapojení se do přípravy a realizace ponávratového workshopu. Ten se musí realizovat do dvou měsíců.

Kolik to bude stát?

Aktivity financované programem Erasmus+ by měly být bezplatné a podle nás není důvod žádat účastnický poplatek, protože poskytnutá finanční částka z grantu pokrývá proplacení nejlevnějsí formy cesty, ubytování, jídla a chodu programu samotného kurzu a je vyšší než zmíněné náklady. Ve výjimečných případech hostící organizace může požádat o finanční příspěvěk a to, kdy náklady převýší finanční podporu z grantu od Evropské komise, například z důvodu zajištění dražšího speciálního vybavení.

Co je to vlastně program Erasmus+?

Je to vzdělávací program se začleněním podpory sportu a podnikání plánovaný projektově na cyklus sedmi let, kdy po jeho skončení se vyhodnocují dosažené cíle, program se modifikuje, mění jméno a vzniká jeho následovník. Momentálně od roku 2014 běží program Erasmus+, který skončí v roce 2020. Tento program vznikl sloučením předchozích několika vzdělávacíh programů v doménách školství, mládeže, vzdělávání dospělých (soukromé instituce) a sportu.

Dělí se na tři klíčové akce: KA1 - podpora mobilit jednotlivců (studijní pobyty, pracovní stáže a stínování, dobrovolničení v zahraničí a krátkodobé výměny mládeže, pracovníků s mládeží a vzdělávacími pracovníky), KA2 - dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a organizacemi napříč různými odvětvími ve stejné zemi a zároveň napříč různými zeměmi (transnárodní spolupráce) za účelem inovace a výměny zkušeností a KA3 - strukturovaný dialog (setkávání lidí s politiky) a různé odborné analýzy a statistiky pod patronací odborných institucí; je zde opět možnost mobilit.

Chod jednotlivých programů zaštiťuje Evropská komise pod dohledem národních agentur v jednotlivých zemích spolu s Exekutivní agenturou v Bruselu a program definuje Příručka k programu Erasmus+, která se každý rok zpřesnuje a doplňuje. Pro rychlé zorientování se doporučujeme stránky britské národní agentury.

Musím být studentem?

U projektů financovaných programem Erasmus+, které nabízíme, NE, ale je třeba splňovat věková kritéria konkrétního projektu. Některé projekty jsou do 30 let.

Co je třeba popsat v přihlášce na projekt?

Tvůj zájem o danou oblast, co se chceš naučit, vyzkoušet si a zažít, tvé předchozí zkušenosti, očekávání od projektu, míru zapojení se do něj a odhodlání předat novou zkušenost dál.

Jaké osobní údaje musím vyplnit v přihlášce?

K administrování přihlášky musíme znát tvé celé jméno, kontaktní email, datum narození a město, kde žiješ nebo jsi nejvíce k zastižení. Toto jsou nezbytné údaje, které mohou být také přístupné organizaci pobírající grant a v případě tvého příjetí budou předány subjektům spadajícím pod Evropskou komisi. Národní koordinátor, skupinový lídr nebo kontaktní osoba daného projektu tě můžou kontaktovat s dotazem, domlouvou společné cesty, předáním detailnějších informací a nebo ověřením si tvé způsobilosti se projektu zůčastnit. S žádnými dalšími soukromými entitami tvé osobní údaje nesdílíme.

Proč se registrovat v systému?

Jedním z prvotních cílů vytvoření bezpečného aplikačního systému bylo zjednodušení procesu přihlašování, úspora času a snadnější administrace Erasmus+ a Visegrádských projektů, dobrovolnických pozic a lokálních událostí. Toho bylo ihned po samotném vzniku koncem roku 2016 po náběhu do praxe dosaženo. O rok a půl později se k funkcím přidal nástroj na vytvoření a podporu vlastní kampaně, sepsání instrukcí k organizování zážitkové nebo vzdělávací aktivity a nástroj na hledání kolegů do týmu na tebou navržené projekty. Začátkem roku 2019 jsme spustili aplikaci na podporu a hledání dobrovolnictví. Mnohé tyto vychytávky vzešly ze samotné praxe a ze zpětné vazby samotných uživatelů.

Registrací do něj získáš výhodu rychlejšího přihlašování na další aktivity a možnost vyšší informovanosti o nich. Zároveň si můžeš vytvořit kvalitní profil vyjadřující tvé zájmy, zkušenosti a nápady. Ten využíváš k sebeprezentaci a v komunikaci s dalšími členy, zahraničními studenty, organizacemi a může též sloužit jako praktický doplněk k životopisu.

Jak jsou má osobní data chráněna?

Osobní data bez tvého jasného souhlasu s nikým jiným sdílet nebudeme. Jejich ochranu bereme zcela vážně a od poloviny roku 2017 jsme intenzivně po jeden rok pracovali na zvýšení zabezpečení systému a zabránění možnému odcizení dat. Výsledkem od konce roku 2018 je robustní několikaúrovňové zabezpečení, kde již neevidujeme pokusy o prolomení zabezpečení. Nelze však vyloučit, že dojde k nabourání se do tvého účtu, pokud používáš slabé heslo. Na takový útok jsme také připraveni.

Mám nápad na projekt. Můžete mi pomoci?

Náš tým podporuje zajímavé nápady. Můžeme ti pomoct s jeho rozvojem, se specifickým a realistickým definováním cílů projektu, získáním lidí do týmu a případně i grantu. Díky nám můžeš získat zpětnou vazbu od expertů v různých oblastech a běžných lidí. Pomůžeme ti s viditelností takového projektu. Začni svůj nápad rozvíjet na naší platformě.

Jak se ale i dovědět o dalších nabídkách?

Pro kompletní přehled aktivit na místní a mezinárodní úrovni a podání žádosti vyjet na danou aktivitu je třeba se u nás registrovat a vyplnit automaticky generovaný dotazník po přihlášení. Po registraci ti můžeme na email pravidelně zasílat s předstihem nabídky odpovídající tvým kritériím a schopnostem. Frekvenci a popularitu pozvánek můžeš navýšit zkvalitněním svého profilu. Chodí nám také nabídky na poslední chvíli a tam je možné vycestovat i na druhý den.

Kam se mohu obrátit v případě nejasností?

Zeptej se nás v případě nejasností na možnosti zapojení se do místních aktivit, školení, dobrovolničení, výjezdů a pobytů v zahraničí. Napiš na .